REFLEKSOLOOGIA JA NÄGU

“Kallis, mida sa minu juures kõige rohkem hindad:
minu ilusat nägu või minu ilusat keha?”
“Sinu huumorimeelt.”

Näo tsoonid on meile, refleksoloogidele, seepärast eriti põnevad jälgida, et nad on kõige kiiremini, kõige akuutsemalt reageerivad tsoonid. See, mis meid praegu mõjutab, see kajastub ka kohe näos. Uurijatele on see parim võimalus seoseid avastada ja põnevaid järeldusi teha. Põnevad on sealjuures nii vistrikud, punnid, punetavad laigud kui sügelevad piirkonnad. Kui te suudate ära fikseerida ka hetke, mil kusagil miski kibeles, kirvendas, saate operatiivseima põhjus-tagajärg suhte!!
Harjutamiseks lihtsaim näide oleks mao ja 12-sõrmiku tsoon ninatiivakeste ja näopiirkonna kokkupuutepunktis üsna varsti peale lõunasööki. Küllalt tõenäoline on seal tunda kerget sügelust, mis meile tähendab, et olete lõunaga vähe liiale läinud ja organid maost kuni sapini üles ärritanud, ning nüüd aitate tsooni kaudu seda sügades seedeorganeil oma tööd teha. See tähendab, et liigne viisakus teiste juuresolekul end distsiplineerida ning sügelemise tunne tahtejõuga maha suruda on tervisele kahjulik komme.

Et te ka teate, et kõike meie kehas mõjutavad emotsioonid ja mõtted, ning et meie iseloom on suurte tähtedega näkku kirjutatud, siis teeb meie näo uurimise veel ahvatlevamaks teadmine, et ka iga ärritus, vihastamine, kirg, nauding, rõõm, solvumine peegeldub näos nii näoilmena, näojoontena kui taas punnide, vistrike ja punetustena. Kõige romantilisem on loomulikult oma armsama näos näha pingutust oma sügavaid tundeid veidigi peita, oma suurt armastust ja iha varjata. Aga seda tsooni te teate ju niikuinii.

Tegelikult tahan teile rääkida hoopis uuest ideest. Kujutame endale ette suurt seinakella oma tunni- ja minutiosutiga. Asetame selle (kujutluses) oma näole, kusjuures 3 jääb vasakule käele ja 9 jääb paremale käele ning osutite keskpunkt jääb ninajuurele. Vaatame nüüd näos esinevat punni/punetust ja fikseerime, mis joonel see paikneb ehk mis kellaajale tunniosuti osutab. Seda teades püstitame eelduse, et antud nahadefektiga tsoon on aktiivne või mingi probleem on saanud alguse antud kellaajal. Seda, kas tegemist on päeva või ööga, peab uuritav ise oskama otsustada.
Seega taas – üks operatiivne, selge ja kindel viis mõista nii end kui oma patsiente!
RAVI: muuda antud kellaaja eluviisi.

Meie vaim, hing ja ihu olgu hoitud puhtana

REFLEKSOLOOGIA JA KEVAD

„Haige, ma soovitan teil magada laudpõrandal.“
„Doktor, kas see aitab?“
„Ei. Aga hakake end kirstuga harjutama!“
(Baskin)

Kevad, koit, tärkamine, ärkamine, elujõud, ülespoole sirutumine… Mõista, mõista, mis hädadega inimesed kevadel (peale nohu ja köha) teie poole pöörduvad?
Kevad, tule element ja maks, number üks…

Nagu te isegi tähele panite, saabus sel aastal varakevad (maksa polariteet) 16.veebruaril. Inimesed ei ole veel suutnud uue olukorraga kohaneda ning kevade seisundisse sisse elada. Nad on ikka veel külma ja lume raskuse all kühmu ja kõveraks vajunud. Kuigi looduses veel silmaga nähtavalt midagi ei toimu, siis sisemised ärkamise protsessid juba toimivad. Loodus ringutab.

Varakevad ja number 1 ; üks näitab end kui pea püsti ja sirge seljaga noor mees või naine. See on täielik sirutumine ülesse päikese poole, oma sisemise enesekindluse ja väärikuse taasleidmine, oma huvi, uudishimu ja tegutsemistahte taasavastamine.

Ja nüüd on inimene nende protsesside hammasrataste vahel – ühelt poolt looduse sund ülespoole, teisalt külmaväsimusest ja tülpimusest suund horisontaali, pikali voodisse. Nende mõjude vahel saab kõige enam kannatada meie selgroog, ning siin ka vastus alguses esitatud küsimusele.
RAVI: siruta, ringuta, aja end kikki!

Ja rahu maa peal!
Ülo Liivamägi

REFLEKSOLOOGIA JA KUTSETUNNISTUS

Jumal vaatab ülalt Maa peale ja kurjustab, et rahvas suhtub arstidesse halvasti. Otsustades tõsta meditsiini autoriteeti,
laskub ta Maa peale ja hakkab ühes haiglas arstiks. Vastu-
võtule tuuakse noorepoolne mees, kes on 20 aastat halvatud.
Jumal paneb käed tema pea kohale ja ütleb: „Tõuse ja mine!“
Mees tõuseb püsti ja väljub tervena. Järjekorras olevad haiged
küsivad:“Noh, kuidas uus arst meeldis?“
„Arst nagu arst ikka, isegi vererõhku ei mõõtnud!“
(Baskin)

Euroopa Liidu poolt on rahastatud projekt, mille ülesandeks on kaardistada täiend- ja alternatiivmeditsiin (CAM) EL-is. Uuritakse alternatiivmeditsiini legaalsusastet igas EL riigis, ehk siis millised seadused keelavad või lubavad alternatiivmeditsiiniga sh Eestis tegeleda. (Euroopa tasandil tegeleb sellega EFCAM, European Federation for Complementary and Alternative Medicine president Seamus Connolly).

Olukord Eestis!
1. Tervishoiuteenuste korraldamise seadus
§ 3. Tervishoiutöötaja
(1) Tervishoiutöötajad käesoleva seaduse tähenduses on arst, hambaarst, õde ja ämmaemand, kui nad on registreeritud Tervishoiuametis.
(2) Tervishoiutöötaja võib osutada tervishoiuteenuseid omandatud eriala piirides, mille kohta talle on väljastatud Tervishoiuameti tõend tervishoiutöötajana registreerimise kohta.

2. Võlaõigusseadus

§ 763. Üldtunnustamata meetodite kasutamine raviteenuse osutamisel
(1) Üldtunnustamata ennetus-, diagnostilist või ravimeetodit võib kasutada üksnes juhul, kui tavapärased meetodid lubavad väiksemat edu, patsienti on meetodi olemusest ja selle võimalikest tagajärgedest teavitatud ning patsient on andnud oma nõusoleku meetodi kasutamiseks.
(2) Piiratud teovõimega patsiendi eest annab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõusoleku patsiendi seaduslik esindaja. Otsusevõimetu patsiendi suhtes võib üldtunnustamata meetodit kasutada ka ilma patsiendi või tema seadusliku esindaja nõusolekuta, kui sellise meetodi kasutamata jätmine oleks ohtlik patsiendi elule või kahjustaks oluliselt patsiendi tervist.

3. Kutsetunnistus

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised:

  • seda saavad taotleda nii koolilõpetajad kui töötavad inimesed;
  • annab kutsealast enesekindlust;
  • annab tunnustuse kutseala asjatundjate seas;
  • annab tööandjale ja kliendile infot kutseoskuste taseme kohta;
  • on eeliseks tööle saamisel nii Eestis kui välismaal;
  • võib olla nõutav mõnes valdkonnas töötamisel;
  • kantakse riiklikku kutseregistrisse (Haridus-ja Teadusministeerium).

Refleksoloogid omavad kutsetunnistust aastast 2007

4. Ametite klassifikaator 2008 (edaspidi AK 2008) põhineb ametite rahvusvahelisel standardklassifikaatoril “International Standard Classification of Occupations 2008” (edaspidi ISCO).
Klassifikaatori ülesandeks on ametite liigitamise reeglite fikseerimine. Klassifikaatori peamised
kasutusvaldkonnad on töö(turu)statistika ning tööjõu väljaõpe.

3230 Täiendmeditsiini ja loodusravi keskastme spetsialistid
Täiendmeditsiini ja loodusravi keskastme spetsialistid ennetavad, hooldavad ja ravivad inimeste kehalisi ja vaimseid haigusi ja vigastusi ravimtaimede ja muude ravivõtete abil, mis tulenevad konkreetsest kultuurist pärit teooriatest, uskumustest ja kogemustest. Nad teostavad iseseisvalt või vastavalt rahvameditsiini või teiste meditsiini tippspetsialistide poolt kehtestatud ravikavadele raviprotseduure, kasutades traditsioonilisi meetodeid ja ravimeid.

2230 Täiendmeditsiini ja loodusravi tippspetsialistid
Täiendmeditsiini ja loodusravi tippspetsialistid vaatavad patsiente läbi, ennetavad ja ravivad haigusi, vigastusi ja muid kehalisi ja vaimseid ja psühhosotsiaalseid vaevusi ning tegelevad inimeste üldise tervise hoidmisega, kasutades konkreetsest kultuurist pärit teooriate, uskumuste ja kogemuste põhjaliku uurimise teel omandatud teadmisi, oskusi ja võtteid. Eesmärgiks on aidata inimestel saavutada optimaalset elukvaliteeti, mis paraneb koos muutustega tervislikus seisundis, mõtteviisis, elustiilis ja tegevuses.

Kommentaarid olukorrale kirjutan järgmises loos „refleksoloogia ja alternatiivmeditsiin“

Aga vaim, hing ja ihu hoidkem puhtana
Ülo Liivamägi

REFLEKSOLOOGIA JA ALTERNATIIVMEDITSIIN

„Muide, doktor, ma käisin teiste arstide juures ja
mitte ükski ei kinnitanud teie pandud diagnoosi!“
„Mis seal ikka, ootame lahkamist!“ vastab arst.

Eelmises loos (Refleksoloogia ja kutsetunnistus) nägite alternatiivmeditsiini antud hetke seisu seadusandlikus raamistikus. Meil on tervishoiuteenuste korraldamise seadus, mis justkui välistaks kõik muu ravi ja ravijad peale seaduses defineeritu (arst, hambaarst, õde ja ämmaemand). Võlaõigusseadus annab samas teistelegi mingi võimaluse. Viimase aasta töö tulemusena oleme saavutanud, et loodusravi valdkonnad on fikseeritud rahvusvahelises ametite klassifikaatoris ISCO (Eesti ISCO) nii keskastme- kui tippspetsialistide hulgas (refleksoloog omab koodi 3230). Lisaks omavad mitmed alternatiivmeditsiini valdkonnad kutsestandardeid ja kümned kümned terapeudid omavad kutsetunnistusi, mis on dokumenteeritult Haridus- ja Teadusministeeriumi registris.

Nagu näete, toimub samm-sammuline liikumine põranda alt välja. Nii riigi kui rahva silmis peaks usaldusväärsus kasvama, mis mühiseb. See ongi ju meie eesmärk?

Kuidas edasi!? Mitmetes EL riikides (sh peaaegu kõigis Põhjamaades) on vastu võetud nn loodusravijate seadus. Iga seadus korraldab midagi, seab piirid, raamid. Meie konservatiivses ja ateistlikus riigis on antud mentaliteet just arstkonnas kõige enam sissejuurdunud. Seega on oht, et seadus hakkab seadma tugevaid piiranguid loodusravi senini vabameelsele tegevusele.
Hea oleks, kui loodusterapeudid omandaksid oma eriala ja vajaliku meditsiinilise baashariduse ning oleksid terapeudid omas seadusandlikus nišis.

See, et meditsiinitöötajad ja loodusterapeudid on viimase kahesaja aasta jooksul lahku kasvanud, omab ka selget põhjust, mille alused on nii mõtlemisviisis, maailmavaates kui inimese ja maailma käsitluses. Ma ei tooks siin eraldi esile nn holistilist inimese käsitlust, sest eks paremad arstidki oska nii mõelda. Olulisemaks pean hoopis vabaduse printsiipi. Meil, loodusterapeutidel, on vedanud, et oleme alternatiivmeditsiini esindajad. Alternatiiv tähendab siin eelkõige just sisemist sõltumatust, iseolemise, -mõtlemise ja -tegutsemise tunnet, rõõmu abivajajate aitamisest.

Samal teemal:http://www.bioneer.ee/bioneer/videod/aid-12249/MAAILMAPARANDAJATE-VIDEO%3A-Mis-on-hom%C3%B6opaatia-

Hoidkem vabadust!

Ülo Liivamägi