Kutsestandard

Refleksoloogi ametini viiva koolituse, mis täidab rahvusvahelised koolituskriteeriumid, annab Eestis Sternum Koolitus. Selle kooli miinumumnõudmised on määratletud RIEN-i (Reflexology in Europe Network) koolituskriteeriumite järgi. Sternum Koolitus õppekava põhineb Rootsi refleksoloogia-koolkonna looja, uurija ja arendaja Karl-Axel Lindi õppematerjalidel.

Õppekavad, ainekavad ja ajakava on kättesaadav aadressil www.sternum.ee